logo

Phương thức thanh toán

Hình thức thanh toán

Có 2 hình thức thanh toán như sau:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp tại Khải Nguyên (mở cửa 7h30-17h)

Trụ sở : 66-66A Minh Phụng, Phường 5, Quận 6, TP.HCM

Cách 2: Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

   Vui lòng liên hệ để biết thông tin...

 

3 1.2 1.3 1.4 bg1 1.7 1.8 2.0 2.1 1.6 1.1 1.5 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
Trở về trang chủ
http://khainguyen.cnv.vn